Soita 0500 606030 (arkisin 17-19, viikonloppuisin 12-17

Sukellusvarusteet turvallisesti suosikkisaitiltasi!

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1.Rekisterinpitäjä

AfterDive Oy (y-tunnus: 2397971-7)
Kaitapolku 6
02360 ESPOOI
Puhelin: 0500 606030
Sähköposti:shop@snorkkeli.net

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nico Kavaleff
Puhelin: 0500 606030
Sähköposti: shop@snorkkeli.net

3.Rekisterin nimi

AfterDive Oy:n verkkosivujen asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään AfterDive Oy:n verkkokauppaan ja verkkosivuilöle rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää AfterDive Oy:n sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden mainontaan, suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet,
 • sukupuoli,
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet),
 • syntymäaika ja ikä,
 • kieli ja
 • rekisterinpitäjän www-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.

Kiinnostus, profiili- ja osallistumistiedot, kuten

 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut palveluun annetut tiedot, ja
 • erilaisissa kampanjoissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset.

Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten

 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot),
 • rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet, ja
 • suoramarkkinointiluvat ja – kiellot.

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaessaan henkilötietojaan AfterDive Oy:n www-sivuilla, erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa, taikka puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana.

Rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7.Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8.Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

To top